SOLADEY RHYTHM2

גלו את עתיד צחצוח השיניים. כח משולב של אלקטרונים וגלים קוליים מסיר רובד עיקש של פלאק ונלחם בחיידקים הגורמים לחורים בשיניים.
זהו סוג חדשני של מברשת שיניים הרותמת טכנולוגיה מדעית כדי לשמור על שיניים בריאות ולבנות.