בס”ד

תקנון האתר

תקנון *

ברוכים הבאים לאתר SOLADEY . האתר שלכם למברשות שיניים ומוצרים דנטליים משלימים.

התמונות וזכויות יוצרים של התמונות, וכן תוכן הפרסום באתר הוא באחריות הספקים המפרסמים
בלבד.

משתמשי האתר אחראיים בלעדית לבדוק התאמת המוצרים לצרכיהם ומצבם ובמידת הצורך להיוועץ
באנשי מקצוע לצורך כך.

הצגת מוצר באתר אינה מהווה אסמכתא להתאמתו לדרישות החוק בישראל או לקיומו של היתר
לשיווקו ו/או יבואו לישראל ואין בה כשלעצמה כהצגתו כמתאים לדרישות סימון מוצרים הנהוגות
בארץ.

כללי
אתר SOLADEY שומר לעצמו את הזכות, ע”פ שיקול דעתו הבלעדי, לערוך שינויים, מפעם לפעם
בנוגע לאופן שבו הוא מפעיל את שירותיו. שימושך באתר או המשך שימוש בשירותיו לאחר שנעשו
שינויים, משמעם שהסכמת לקבל שינויים כאלו, לפיכך, עליך לעבור על תנאי השימוש בכל פעם
שהנך נכנס לאתר. האתר הינו אתר פרסום ושיווק ובעיקרון מלאי או סחורה לא חייבים להיות
בישראל.

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ועל כל רכישה שיעשו על ידך באתר ובאמצעותו, ויהוו את
הבסיס המשפטי לעסקה בינך לבין SOLADEY.

עקב כך, הנך מתבקש לקרוא בעיון תקנון זה במלואו ולאחר מכן להצהיר כי קראת והבנת את תקנון
האתר וכי לא תהיה לך ו/ או למי מטעמך כל טענה ו/ או תביעה כנגד בעלי האתר ו / או מפעיליו ו / או
מי מטעמם.
בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
בכדי לבצע רכישה באתר SOLADEY עליך להיות מעל גיל 18, בביצוע הרכישה הנך מצהיר כי הנך
מעל גיל 18.
הזמנה באתר
לביצוע הזמנה באתר עליך למלא את כל הפרטים שיתבקשו על ידי האתר להשלמת הפעולה.
המוצרים המוצגים באתר לרכישה הם ראיה לכאורה כי הם נמצאים במלאי של הספק. במידה ורכשת
מוצר מהאתר והתברר כי המוצר אינו במלאי של הספק המפרסם, תשלח אליך הודעה לכתובת המייל
שהזנת בפרטים האישיים לביצוע הרכישה. במקרה הנ”ל האתר יציע לך לרכוש מוצר דומה. באם לא
תסכים להצעת האתר למוצר אחר, חשבונך לא יחויב והזמנתך תמחק. באם חשבונך כבר חויב,
האתר יזכה אותך.

דרך ביצוע הזמנה –
לאחר ביצוע ההזמנה באתר ע”י כרטיס האשראי או כל אמצעי תשלום אחר , תינתן הודעה לכתובת
מייל שלך, על קליטת פרטי ההזמנה.
הודעה נוספת על חיוב כרטיס האשראי תשלח אף היא לכתובת מייל שלך.

הזנת פרטים אישיים שלא בידיעת ו/או בהסכמת מי שפרטיו נמסרים אסורה ומהווה עבירה על החוק
בישראל. כאשר הזנת פרטים אישיים מוטעים, המוצר יחזור אלינו ואתה תחויב בגין דמי טיפול וכן
בדמי משלוח.
במקרה של טעות האתר בפרסום מוצר כלשהו, האתר רשאי לבטל את רכישתך. במצב זה אתה לא
תחויב בתשלום בגין ההזמנה שבוטלה.

אמצעי תשלום – ניתן לשלם ע”י :

א. כרטיס אשראי תקף ומוכר ע”י חברות כרטיסי האשראי בארץ. או באמצעי תשלום המוצגים באתר.
ב. באפשרותך לשלם באמצעות העברת פרטי האשראי בטלפון.
ג. לאחר האישור על הזמנתך של חברת כרטיס האשראי יתבצע המשלוח.

דרך חיובך יהא כפי שבחרת והמחיר יהא המחיר המופיע לצד המוצר שרכשת. המחיר לא יכלול את
דמי המשלוח.

מחירי המוצרים המפורסמים באתר יכולים להשתנות מעת לעת. אך, בעת ביצוע ההזמנה באתר
המחיר שמופיע לצד המוצר הינו המחיר שתשלם.

זמני אספקה :

זמן האספקה הממוצע לכתובת בישראל הינה עד 3 ימי עסקים. ביישובים מרוחקים עד 5 ימי עסקים.

הגבלת אחריות–

האתר מכיל מידע שניתן על ידי הספקים/היצרנים מידע זה אינו מהווה המלצה לקבלת טיפול רפואי או
טיפול אחר, ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי ו/או עצה רפואית ו/או חוות דעת רפואית מקצועית ו/או
תחליף להתייעצות עם רופא מומחה ו/או מומחה אחר.
מפעיל האתר לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה , ישירה או עקיפה, של שימוש במידע ו/או
במוצרים הנמכרים באתר ועל המשתמש תחול האחריות המלאה והבלעדית בגין פעולותיו
ותוצאותיהן.
מוסכם בזאת כי תוכן האתר, מוצריו ותכניו השונים אינם ניתנים להתאמה לצרכיו האישים של כל
משתמש .
השימוש במידע המוצג באתר ובמוצרים הנמכרים בו הנו באחריות המשתמש בלבד
והמשתמש פוטר בזאת את מפעילי האתר ו/או מנהליו ו/או מי מטעמם מכל טענה ו/או דרישה בגין כל
אובדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרמו לו ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהשימוש
באתר ו/או כתוצאה מהשימוש במידע המוצג בו ו/או תוכן כלשהו המופיע באתר.
שימו לב: ליד כל מוצר רשום רכיבי המוצר או נתונים טכניים . חשוב לדעת שהנתונים המצוינים הם
נתוני היצרן ולא נתוני האתר. אין לאתר כל אחריות על רכיבי המוצרים כאמור.
בכל מקרה של עיכוב או מניעה, מלאים או חלקיים, של הגעת המוצרים ובמידה וגורמים ו/או אירועים
שאינם בשליטת הנהלת האתר יהיו גורמי העיכוב או המניעה רשאית הנהלת האתר להודיע על
ביטול ההזמנה , כולה או חלקה ולבטל את החיובים של המזמין .
הנהלת האתר רשאית לסגור את האתר ו/או לשנותו מעת לעת ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול
דעתה הבלעדי .למשתמשי האתר , לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר
בקשר לסגירת האתר ו/או לשינויים אלו ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.
למען הסר ספק, חלק מהמוצרים המוצעים למכירה באתר, מוצעים ע”י הספק בחו”ל ולא ע”י
SOLADEY ו/או האתר. האחריות לאספקת המוצרים/השירותים, מתן אחריות וכדומה, מוטלת על
הספקים באופן בלעדי ואין לראות במפעילי האתר soladey כמי שחבה באחריות כלשהי בגין
מכירתם. אולם מפעילי האתר SOLADEY אחראים להשבת התשלום ללקוח במידה והספק לא עמד
במועדי האספקה המובטחים . SOLADEY מקפידה לעבוד עם ספקים ואתרים בעלי מוניטין בלבד.

יובהר כי SOLADEY הינו אתר המהווה פלטפורמה בלבד להצגת והזמנת המוצרים ופרסום/סליקה
המופיעים בו ואין לראות בו נציג של הספקים.

מדיניות ביטול עסקה ו/או החזרת מוצרים

ניתן לבטל רכישת מוצרים ו/או להחזיר בכפוף לסייגים כאמור בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א -1981 ס’
14 וע”פ התנאים המפורטים להלן:
עד 14 יום מיום קבלת המוצר.
המוצר אינו פגום באריזתו המקורית ולא נעשה בו כל שימוש בליווי חשבונית מקורית בלבד.
בכל מקרה של החזרה, יינתן זיכוי בלבד לא יינתן החזר כספי בשום מצב.
במקרה שהמוצר נבדק על ידי מי מטעם האתר ונמצא כי המוצר לא הוחזר כדרוש ,באריזתו החדשה
והמקורית וסגור בסגירת ספק, לרבות כל מרכיבי המוצר והאריזה – הזיכוי יהיה יחסי לערך המוצר
שהוחזר, בניכוי הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה, או כל הוצאה או התחייבות אחרת
שהנהלת האתר הוציאה או שהיא התחייבה והן בשל התקשרות בעסקה או בשל ביטולה , במקרה
שכזה החברה אינה מתחייבת לבצע זיכוי כלל וזאת עקב אופי המוצרים .
במקרה של מוצר פגום אתה רשאי לפנות אלינו דרך טופס צור קשר באתר ובו לפרט את תיאור
פנייתך. במידה ותהיה הצדקה לפנייתך, האתר יצור קשר עם הספק ולאחר מכן, יזכה אותך ו/או
יישלח לך מוצר חלופי.

הסרה ו/או הגבלה של תכנים באתר

האתר רשאי לסרב על פרסום תכנים אשר לדעתו מפר מי מהתנאים להלן ו/או עלולים לפגוע באתר
ו/או בצד שלישי כלשהו ו/או מהווים הפרה כלשהי של החוק וכן רשאי למחוק תכנים אלו בכל עת מבלי
התראה.

סודיות מידע
הפרטים האישיים שמסרת באתר בכדי לרכוש מוצר, כגון שם כתובת מספר טל’ וכו’ יהיו לשם
הרכישה בלבד ויישמרו במאגר המידע של האתר.
אם וכאשר ופרטים אלו ימחקו ממחשבך תאלץ להירשם מחדש לאתר כפי שנרשמת ברכישתך
הראשונה .
מעבר לשימוש ברכישה באתר, האתר מתחייב לא לעשות שימוש בפרטיך ו/או להעביר את פרטיך
האישיים לאף גורם אחר למעט לספקים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת
באתר.
SOLADEY נוקטת ככל האפשר בכל האמצעי בטיחות ע”מ לשמור ככל האפשר על פרטי מידע
האישיים של לקוחותיה.
כל העברה ושימוש בפרטי כרטיס האשראי נעשית בדרך מוצפנת לפי תקן.

יחד עם זאת, במקרים בלתי צפויים שלא בשליטתנו כגון “כוח עליון” האתר לא יהא אחראי לכל נזק
בין אם הוא עקיף או ישיר, או אם מידע אבד או נעשה בו שימוש לא בהרשאה.

שונות-
הנהלת האתר תהיה רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, מסרונים , וואטסאפ וכל אמצעי התקשרות
וכן לפנות אליך בכתב או בע”פ בכל מידע בדבר מבצעים ועדכונים שונים .
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו\או לבטל מכירה על פי שיקול דעתה
באם יתברר לה שהתבצעה ו/או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית
ו/או נגרם נזק כלשהוא כתוצאה מתקלה טכנית באתר.
כל מוצר שמצויין לידו זמן אספקה של 14 יום ומעלה הינו מוצר שנשלח מחו”ל .
תשלומים אלה לא כלולים בעלות המשלוח ו/או המוצר ומשתנים ממדינה למדינה ועל זה יתכן
ותידרש לשלם בנפרד .
עלייך לבדוק את החוקים והתקנות במדינתך על מנת לוודא כי המוצרים שהזמנת אינם אסורים
לשימוש או ייבוא למדינה .
הנהלת האתר אינה אחראית לכל נזק אשר יגרם למזמין במישרין ו/או בעקיפין עקב אי ציות לתקנות
והחוקים במדינתו .

תניית שיפוט

הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד.
סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב
בלבד.

נשמח לעמוד לרשותכם ולענות לשאלותיכן/ם בכל עת.
אתר .SOLADEY.CO.IL

לשירות לקוחות לחץ כאן